Kutatási program


19. századi irodalmi és művelődéstörténeti források: Gyulay Lajos naplói

A Szegedi Tudományegyetem Klasszikus Magyar Irodalom Tanszéke által elnyert OTKA-pályázat (K 68866) célja Döbrentei Gábor neveltje, az erdélyi Gyulay Lajos (1800—1869) több mint 130 kötetes kéziratos naplójából 16 kötet nyomtatott és hálózati kiadása a családi levelezés vonatkozó részeivel együtt.

A kolozsvári Állami Levéltárban és Egyetemi Kézirattárban őrzött naplók közzétételét forrásértékük miatt csaknem százötven éve szorgalmazza a hazai irodalom- és művelődéstörténet. Részletek jelentek meg belőle, de tekintve, hogy a naplófolyam nemcsak időrendben keletkező kordokumentum, hanem sajátos belső szerkezetet, különböző szimbólumok és paratextuális elemek segítségével a mai hypertextualitáshoz hasonlítható kompozíciót is felmutat, s így egy monumentális, a magyar és világirodalomban egyedülálló irodalmi műként is értelmezhető, célszerű e köteteket a maguk teljességében kiadni.

Jelen pályázatban a várhatóan több későbbi ciklusra kiterjedő feladat megkezdését tervezzük:

  • Filológiai és textológiai téren évente négy kötet nyomtatott és hálózati kiadása.

  • Történeti szempontból az eddigieknél lényegesen nagyobb forrásanyag alapján teszi tanulmányozhatóvá e kiadás a 19. századi magyarországi, erdélyi és bécsi főúri kultúrát, hiszen Gyulay Lajos éveket, évtizedeket töltött Magyarországon és Bécsben. A naplók értelmezésére öt féléves doktori szemináriumot szervezünk, a harmadik évben nemzetközi konferencián, a negyedik évben pedig tanulmánykötetben ismertetjük eredményeinket.

  • Elméleti szempontból a 19. század irodalmi közegvizsgálatára összpontosítunk. A naplók a kéziratos kultúra számos sajátosságát teszik láthatóvá, de bekapcsolhatók a korabeli főúri kultúra intermedialitásának vizsgálatába is. Alkalmas az anyag a multikulturalitás tanulmányozására is, hiszen Gyulay Lajos többnyelvű közegben élt, naplóit magyar, latin, német, angol, francia és olasz nyelven írta. A kutatás során feltárt nyomtatott és elfeledett forrásokat korábbi OTKA-pályázatunkban (T 37847) létrehozott adatbázisunkba töltjük fel a Digitális Klasszika honlapján.

  • A munkában a tanszék oktatói mellett a doktoranduszok és hallgatók vesznek részt. Megismerkedhetnek a szövegkiadás elméleti és gyakorlati vonatkozásaival, részt vesznek a szövegértelmezési szemináriumokon, elméleti képzést kapnak a multimedialitás és multikulturalitás területén, részt vesznek a tervezett konferencián és a tanulmánykötet szerkesztésében. Munkánkat segíti a tanszék korábbi CEEPUS pályázatok segítségével kiépített kapcsolathálózata Erdélyben, Bécsben, Németországban és Pozsonyban.