Pápai Páriz Ferenc: Dictionarium Latino—Hungaricum et Hungarico—Latino—Germanicum, 1708, a Bod Péter által bővített kiadás: Nagyszeben, 1767.
Hasonmás kiadás Csécsi János függelékével Hargittay Emil—Kecskeméti Gábor—Thimár Attila gondozásában jelent meg, Universitas Könyvkiadó, Budapest, 1995.

Szerző: Pápai Páriz Ferenc
Nyelv: magyar
Megjegyzés:

A drincs, drida, glét szavakat Gyulay Pápai szótárából írja ki. A drida esetében félreolvassa a szócikket. Ott a "Wurffpfeil", vagyis a hajítógerely kifejezés áll. Ő ezt "Wurfspiel"-nek látja, és hajítójátéknak fordítja.

Hász-Fehér KatalinHivatkozások:


Dokumentum típusa: Forrás