Pápai Páriz Ferenc
1649 - 1716

Életrajz:

(Dés, 1649 – 1716): filozófus, tanár, orvos. Gyulafehérváron, Marosvásárhelyen és a nagyenyedi kollé­gi­um­ban folytatott tanulmányaokat, majd Lipcsében orvos­tudományt hall­gatott és Heidelbergben bölcsészettudományi dok­torátust szerzett. 1675-ben tért haza és 1678-ban a nagyenyedi kollé­gium filozófia, ter­mészet­tan és görög nyelv tanára lett. Fő műve a Pax corporis a ko­rabeli orvosi ismereteket foglalta össze.

 

(Szabó Ágnes)


Hivatkozások:


Dokumentum típusa: Személy