Levél

Gyulay Lajos Gyulay Karolinának, 1851. 08. 09. (Marosnémeti)

[527r]
[idegen kézzel, ceruzával bekarikázva: 527]

M[aros]Németi. Aug. 9d. [1]851.

Szeretett kedves Lottim, épen e pillanatban vevém kedves leveledet, mint a’ pusztán szomjuhozónak a’ forrás, olyan a’ levél, mit a’ barátság küld. Sokat szenvedtünk, vesztettünk, de azért mégis boldogok lehetünk, mert oly szeretet kapcsol öszve, mely sírot tul is tartani fog — abban ne kételkedjünk — Épen Stambuli naplomat olvasgatám mikor leveled érkezett, nagy meglepetésemre mintegy 54 darabra rugó kötetek azokbol, nagyobbára megmaradtak, és ha másoknak nem is fog olvasásul érdekes lenni, én örömest, forgatom régi jegyzeteimet
Dokumentum típusa: Szövegoldal