Gróf Zichy Antal
1823 - 1898

Életrajz:

Zichy Antal (1823–1898) – író, drámaíró, Zichy Mihály festőművész bátyja, a magyar főrendiház tagja, a Kisfaludy Társaság tagja, a Magyar Tudományos Akadémia tiszteleti tagja. Említett művének teljes címe: Cromwell vagy a nagyság átka. Történeti szomorújáték öt felvonásban. Pest, 1866. Ugyanebben az évben az Akadémia 100 arannyal jutalmazta a Teleki-féle alapítványból. A mű bemutatója a Nemzeti Színházban 1867. január 20-án, vasárnap volt, ezt látta Gyulay Lajos is. Másnap, január 21-én újra műsoron volt.

A Vasárnapi Ujság 1867. január 27-i, 4. számának melléklete (45. old.) Gyulai Lajos véleményétől eltérő bírálatokról számol be: "A közönség érdeklődéssel volt ez ujdonság iránt, annyival inkább, mivel tavaly az akadémiánál a Teleki-féle alapítványból, melyet mindig ki kell adni a pályázók közül az aránylag legjobbnak – 100 aranyat nyert. De a közönség várakozásának a mű nem felelt meg, Zichy szinművében, jegyzi meg egy biráló, a belsö küzdelmek és érdekes jelenetek elég eleme megvan,  s valóban van is egy-két érdekes jelenet benne, a nyelv és kidolgozás nem száll egy bizonyos szinvonalon alul, – de a mű nem mondható se jónak, se hatásosnak. Hatásából legtöbbet von le a kompositio hibás volta; hiányzik benne a központul szolgáló erős alepeszme. Lényeges hibája e műnek az is, hogy Cromwell, a világ egyik legerélyesebb és határozottabb nagy embere, a történettel ellenkőzőleg, tehetetlennek van feltüntetve benne."

Hász-Fehér Katalin, 2006.


Hivatkozások:


Dokumentum típusa: Személy