Levél

Gyulay Lajos Gyulay Karolinának, 1851. 03. 28. (Pest)

[519r]
[idegen kézzel, ceruzával bekarikázva: 519]

Pest. Mart. 28d. [1]851.

     Kedves Lottim, Döbrentei nincs többé! tegnap nálunk ebédelt vigan volt, tréfált, vele sétálgattam sokáig délután, megválva töle, ujbol találkoztam vele, elkisért egész a’ szinházig, ott megváltunk, hogy többé ne lássam a’ nemes szívü és érzelmü leg jobb barátaim egyikét. Ma reggel tudaták velem e’ reám nézve kimondhatlan fájdalmas esetet, azonnal oda mentem. Gutta ütötte, és csendesen szépen halt meg — holnapután lesz temetése!
Tudom meg fogod könyezni Te is a’ nemes lelkü barátot, an[n]yi sok szép
Dokumentum típusa: Szövegoldal