Levél

Kovács Áron Gyulay Lajosnak, 1867. jan. 24.

4r

[4]

 

                                                                                       Déva 24 Januar 1867

 

Méltóságos Gróf Úr!

 

Folyó hó 18ról tisztelt levél folytán van szerencsém nagyságodat a következőkről értesíteni:

1., a Lázár Pál féle s Bódi által megvett M. Németi-i birtok terület a mellékelt birtok = mi szerént szántó 377 kis véka – vagyis 47 hóld 200 □öl, kert és kaszáló 6 hold 940 □öl – így a föld birtok öszves területe 53 hold 1140 □öl – tisztes jövedelem 223[ft] 11[dr][corn] pénzbe – [osztr] értékbe 234[ft] 35 [dr]. –

2., a Füzesdi birtok, mely csak er-

A képhez tartozó szöveg!
Dokumentum típusa: Szövegoldal