Levél

Kovács Áron Gyulay Lajosnak 1867. jan. 13.

2r

[2]

 

                                                                                       Déva 13 Januar 1867

 

Méltoságos Gróf Úr!

 

Nagyságod által folyó hó 9ről m[é]l[tósá]gos Barcsaÿ Miklós Urhoz küldött levél folytán kötelességemnek tartom megirni, hogy 1100[ft] behajtásaért Bódi József Németi-i fekvőségeinek darabonkénti, ugy Füzesdi, és Valisorai korcsma épületei, s korcsma jogának licitatiojuk elvan rendelve és pedig 1ö terminus folyó hó 14 IIik terminus jövö februarius 14re  -

A képhez tartozó szöveg!
Dokumentum típusa: Szövegoldal