Levél

Gyulay Lajos Gyulay Karolinának, 1824. 05. 01. (Bécs)

[111r1]
[idegen kézzel, ceruzával bekarikázva: 111]

Bécs Maj. 1jén

Kedves Lottim[1]
Épen az Augartenböl jövök hol az első Majus egész pompában ünepeltetett ez Bécs­nek legszebb ünnepe, mert künn van ilyenkor Bécsnek legszebb és csi­no­sabb­ publicuma, ’s a’ haute elegance=tol elkezdve le a’ Canailleig, minden a’ szép­ természetet áldott egyformasággal éldelt gyönyörü nap volt ez, már öt orak­­kor reggel talpon voltam, ’s kimentem a’ Praterbe, a’ Laufereknek ezen na­pon­ szokott versent futásokat szemlélni, 11en futottak a’ Lusthausig ’s meg visz­­sza, melly mintegy anyira van mint Andrásfalvához Sárd, Gyulai Ferivel ló­há­tan mindenütt kisértük öket, lassan indultak el, ’s ugy látszott Hertzeg Lop­kovicznak kengyelfutoja lesz a’ gyöztes, ki tavaly is az volt, mert valami öt­ven lépéssel mindenütt elöl volt, azomban a’ viszsza jövö utnak felét midön el­érnék, Hertzeg Eszterházy Pál Anglus Követnek Laufere hirtelen a’ többiek so­rábol ki ugrik, ’s mint a’ szél, úgy hogy lovaink jól futhattak mellette, a’ czél­nak kezdett sietni, hamar utolérte az elsőt ’s elis hagyvan valami 150 lépés­sel azt, megelégedéssel nézett hátra, ’s szokott egyforma futással ment a’[1] Ugyanazzal a tintával megerősítve.
Dokumentum típusa: Szövegoldal