Levél

Gyulay Lajos Gyulay Karolinának, 1826. 02. 10. (Bécs)

[144r]

[idegen kézzel, ceruzával bekarikázva: 144]

 

Bécs Febr. 10dikén [1]826

Kedves Lottim semmi egyébnek ne tulajdonitsd hoszszas halgatásomat csak annak hogy éjjeleimet napallokká és nappalaimat ejjeleké változtattam a’ Fársángnak utolsó hetei anyira elkaptak hogy tehetetlen volt testem a’ léleknek minden akaratja mellett is — Most épen a’ Bánustol jövök ki mint Praesese az Ország Deputátusainak Posonybol feljött Ö Felségének születése napját köszönteni holnap nagy és pompás Einzugot fog tartani a’ Burgba — nem kepzeld millyen örömet szerez nékem az hogy az Ország elött ollyan becsületben van, ’s magát kivált a’ mostani Országgyülésével a’ jobb hazafiak által ugy meg szerettette — gyengeség talán tölem den ich habe nichts davon, de nem tehetek róla még is büszke vagyok nevemre és örvendek mikor becsültetni látom — eszembe jut Goethenek mondása Wohl dem der seiner Väter gern gedenkt etc
Dokumentum típusa: Szövegoldal