Levél

Gyulay Lajos Kácsándy Zsuzsannának, 1823. 12. 31. (Bécs)

[327r]
[idegen kézzel, ceruzával bekarikázva: 327]

Bécs Dec. utolsó napján [1]823

Kedves Anyám!

Fogadja legforrobb kivánsagaimat a’ holnap beálló Ujj esztendőre, tarcsa meg a’ Mindenhato mindnyájunknak boldogságára még hoszszas időkig, és Anyai szeretetében melly nékem boldogságom, kivánságom, büszkeségem, mindenem, továbbra is tartsan meg, azt megérdemleni föbb igyekezetem lesz mindenkor – Testvéreimnek hasonlókép minden jót és szépet kivánok velek is meg áldott az ég, a’ szeretetre méltókkal –
     Az itten inkább szokásban lévő, mint akárhol talán egyebütt való Ujj esztendei Gratulatio, akaratom ellen is [kénszerit][1]

 


[1] A szó őrszóként funkcionál.
Dokumentum típusa: Szövegoldal