Levél

Gyulay Lajos Kácsándy Zsuzsannának, 1823. 12. 25. (Bécs)

[325r]
[idegen kézzel, ceruzával bekarikázva: 325]

Bécs Karácsony 1 napján [1]823

Szeretett Kedves Anyám

A’ Templomba a’ nagy sokaság miatt be nem mehettem, de valamint ott, ugy mindenütt egyebüt is fohászkodásom Teremtőmhez az, hogy az én mindenekfelett tisztelt Anyámat nékem tartsa meg, belém igyekezetet töltsön, hogy szeretetét mellynek már olly sok példáit tapasztaltam megérdemelhessem, – igen szeretett Anyám, azt kivánom hogy még számos Karátsony napokat érhessen – el egészségben és telyes megelégedésben szeretett testvéreim is, kik szüntelen való gondolatim, – megáldott éngem az Ur-Isten mindennel, mert nem adván az én legjobb Anyámat, testvéreimmel való költsönös szeretetünket, semmi más lelki és világi boldogságért. – Constancenak leveléböl értettem hogy Andrásfalvára szerencsésen megérkezett édes Anyám, és azon szomoru ujságot is hogy Haller Jósit ujra utol érte betegsége, kár azért a’ szép ifjuért – Szegény[1] Székely [Jósefet][2]

[Pecsét: Az Erdélyi Orsz. Múzeum Könyvtára – Gr. Gyulay–Kuun 68. Lev.]

 


[1] A g l-ből javítva.

[2] A szó őrszóként funkcionál.
Dokumentum típusa: Szövegoldal