Levél

Gyulay Lajos Kácsándy Zsuzsannának, 1823. 12. 16. (Bécs)

[323r]
[idegen kézzel, ceruzával bekarikázva: 323]

Bécs. Dec. 16d [1]823.

Kedves Anyám,

Rendesen jártam tegnap előtt B. Pronagnénál, ott ebedelvén auffürolja nekem a’ Bároné, Kapitány Sonntag–ot ki nékie ollyan Kapitány Szász formája, ’s azt veti hozzá hogy rég ohajtván ismeretségemet imé örvend hogy velem meg ismertetheti, én is az unalomig hallottam már beszélleni Kapitány Sonntagrol, ugy hogy magam is már vágytam őtet megismerni – ’s hát ki volt? egy igen régi ismerősem kivel azután hogy Bécsbe jöttem hamar megismerkedtem ’s kivel Badenben igen sokat voltam együtt ebéden, sétálás között, és magánál is, de nevét sem nem tudtam sem nem vágytam megtudni – igy van sokakkal az ember itt, maga a’ Bároné igen jó As[s]zony, hanem abban a’ részben hogy mindenféle oktalan állatokkal van körül véve, csupa Orbánné, ebéden még ott volt egy ifju Aponyi ki nem rég jött Bécsbe de Ferdinand Palfi által mindenütt aufführol[tatván][1]

 


[1] A szórészlet őrszóként funkcionál.
Dokumentum típusa: Szövegoldal