Levél

Gyulay Lajos Kácsándy Zsuzsannának, 1823. 11. 21. (Bécs)

[320r]
[idegen kézzel, ceruzával bekarikázva 320]

Bécs Nov. 21. [1]823.

Kedves Anyám,

Óldjan fel nyughatatlanságombol, még nem kaptam egy levelet is édes Anyámtol, miolta elváltunk, pedig csak az, vigasztalhat ’sibongo magánosságomban, leg többet itthon ülök egészen a’ hivatalnak adtam magam, által–is tétettem a’ Concipisták szobájába, reménylem hoszszas halasztás után csak hamar elfogom nyerni a’ Concipistaságot, ’s annál hamarább akkor az Assessorságot, mellyre nagyon vágyok, a’ napokban fogok-is iránta Székely Mihálynak irni, édes Anyámat is instálom ha vele találkozik méltóztassék kérni nevemben, hogy üresség adván magát elé, a’ Candidatióbol ki ne felejtsen. – Egy jó csomó Comoediás könyvet már gyüjtöttem édes Anyám számára, majd gyüjtök még, és egy jó alkalmatossággal le is fogom küldeni.
Tegnap a’ Burg Theatrumban voltam, többnyire oda is megyek minthogy most a’ legjobb Theatrum, – holnap Moscheles fog egy Concertet adni, az elsőt meg tett utazásai u[tán][1]

[Pecsét: Az Erdélyi Orsz. Múzeum Könyvtára – Gr. Gyulay–Kuun 68. Lev.]

 


[1] A szórészlet őrszóként funkcionál.
Dokumentum típusa: Szövegoldal