Levél

Gyulay Lajos Gyulay Karolinának, 1823. 03. 10. (Bécs)

[94r]
[idegen kézzel, ceruzával bekarikázva: 94]

Bécs Mart 10dikén [1]823

Kedves Lottim

Ugy-é nem hitted volna, hogy levelednek üres fele még viszsza menjén hozzád ’s azon a’ magad dicsereteidet haljad te ollyan jó, olly csupa szív, ’s a’ mellett még is olly bölcs vagy, <hogy> mert leveleidböl épen an[n]yit lehet tanulni, mint a’ Horatiusébol, hogy szeretnélek öszsze meg öszsze ölelni – már most magamra – az Aszeszorságbol kikoptam a’ bátyám a’ Banus olly kegyes volt mellettem a’ Császárnak szollani, ’s vévén észre hogy Urunk nem örömest nevezz ki ifju embert Assessornak az ide <ide> való Concipistaságot nyerte meg igéretben, ’s reménylem is [rövid][1]

 


[1] A szó őrszóként funkcionál.
Dokumentum típusa: Szövegoldal