Levél

Gyulay Lajos Gyulay Karolinának, 1823. 05. 20. (Bécs)

[87r]
[idegen kézzel, ceruzával bekarikázva: 87]

 

Bécs Maj 20dikén [1]823

Kedves Lottim,

Megengedj hogy alkalmatlankodom, Anyámnak utolsó levele szerint, (a’ Székely Mihály testimoniumát is köszönettel vettem:) Dósa Andrasfalván veheti levelemet, én neki Németibe irtam, most nincs kedvem ujra irni, hanem mond meg neki, hogy hagyjuk an[n]yiba most a’ Németi kastélyt, hanem kérem annak a’ pénznek melly készen vagyon, Junius közepeig a’ felküldését, hogy mehessek mennél elébb hozzátok, mentöl többet küld annál jobb, csak 1000 fton alól nem mert az is kevés szekerem nem levén még. bár Dedácson volnátok már akkor. – Nopcsa is meg érkezék tegnap, ma nála voltam. Anyám kezeit testvéreimet Lottit ne hogy kivegyed csokolom Lajos.

Podmanitzki Josef Excellenz megholt. Sós, Gr. Amadét Kassán feleség féltésért főbe lőtte. –[1]

 

 


[1] A főszövegre merőlegesen írt sorok.

 

 
Dokumentum típusa: Szövegoldal