Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon. 3. javított és bővített kiadás. Szerk. Dr. Ladányi Sándor. Budapest: A Magyarországi Rformátus Egyház Zsinati Irodájának Sajtóosztálya, 1977.

Szerző: Zoványi Jenő
Nyelv: magyar
Megjegyzés:

Megjegyzés a forráshoz. Ez a mező üres is lehet!


Hivatkozások:


Dokumentum típusa: Forrás