Levél

Gyulay Lajos Gyulay Karolinának, 1827. 08. 07. (Bécs)

[154r]
[idegen kézzel, ceruzával bekarikázva: 154]

Bécs Aug 7d [1]827

Kedves Lottim megengedj hogy leveledre olly későn válaszlok de akkor nap, még Dósátol is vettem levelet, mellyben azt irja hogy a’ közelebbi gyorsszekérrel elfogja küldeni az egész osztályrol az irást, azomban a’ mai napig sem küldötte el annál fogva tovább nem akarván halasztani ezen leveledre való választ, mellyben egyszersmind egyebekröl is kivántam volna néked irni, mai napot választottam arra.
    
A’ Schmuckomat igen örömest által engedem Néked edes Lotti azon sum[m]ában mellyre becsültetett, és a’ szekeremet is de nem 1500 f[orint]ért hanem ezerért mint irtam is neked hogy azon az áron B. Getzinek is oda adom, a’ mi az ezüstöt illeti azt még most nem határozhatom meg, ugy is a’ mint [hajlandó][1] [vagyok][2][1] A szó őrszóként funkcionál.
[2] A szó őrszóként funkcionál.
Dokumentum típusa: Szövegoldal