Levél

Gyulay Lajos Gyulay Karolinának, 1827. 09. 18. (Bécs)

[146r]
[idegen kézzel, ceruzával bekarikázva: 146]

Bécs Szept. 18d [1]827

Kedves Lottim, a’ mult postan Piskintzi Tisztemtöl egy levelet vettem mellyben írja hogy Dosa ki akarja onnan tenni, — és Eleket anyával oda betenni, holott még májusig tart szolgálatjának ideje, annál fogva kér hogy addig legalább megengedjem hogy ott maradhasson, mellyet a’ mái postával rendelésemnél fogva meg is engedtem, de a’ mi<t> Körösinét illeti arra nézve Téged kérlek méltó[z]tass[1] belöle ki venni ha kedve szerint történik é az mert nem akarnám, hogy akaratja ellen történnék, ezen által költözködés sőt megvallom még inkább ohajtom hogy ott maradjon a’ hol van, mert mindenesetre inkább szeretem Nigkreisnenál, ki miatt gondolom hogy akar törtenni ezen Völkerwanderung — kérlek irj nekem mentöl hamarább ezen dologrol mert addig Dosának sem tehetek rendelést [az iránt][2][1] A levélpapír széle leszakadva.
[2] A szavak őrszóként funkcionálnak.
Dokumentum típusa: Szövegoldal