Levél

Gyulay Lajos Gyulay Karolinának, 1827. 07. 10. (Bécs)

[148r]
[idegen kézzel, ceruzával bekarikázva: 148]

Bécs Jul. 10d [1]827

Kedves Lottim épen jövök az úszó iskolábol hol ma a’ negyedik letzkét vettem az úszásban, inkább a’ feredésért minthogy nekem a’ hideg feredök ígen jól tesznek, és nem igen távozhatom szabadsággal a’ tavalyi szerencsétlen esztendöt majd ugy szolván mind otthon töltvén — minden várokozásom felett megy az úszás és reménylem meg fogom tanulni ezen mesterséget, mellyhez tellyeséggel nem volt semmi hajlandóságom, sőt mondhatom irtóztam mindíg a’ viztöl an[n]yira hogy még feredni sem szerettem soha, a’ mellett igen erösítö idötöltés mellyben minden tagja az emberi testnek mozgásban van, jönn egy Princesse Marie Berthe Montlears is gyakran ki az iskolába úszni ki még tavaly tette meg a’ nagy probát a’ Dunát áltúszván, és most szabadon úszik minden Géne nélkül velünk de többnyire a’ Katonákkal kiknek külön orájok van mellyek alatt más nem tanulhat, és csak a’ szabadon úszók gyakorolhatják magokat. —
     Bethlen Domokosék és Bethlen Farkasné nagyobb leányával itten vagynak és gyakran látom öket — Bornemiszáékat nem anyira kik nem tudom hol töltik idejeket mert Theatrumokban is ritkán lehet öket látni Biri Bártfára ment idöt tölteni hol ugy lehet hogy több idötöltést is fog kapni mint itten mert Bécs most nagyon unalmas, ’s ha olasz o-[pera][1][1] A szótag őrszóként funkcionál.
Dokumentum típusa: Szövegoldal