[Gr. Gyulay Lajos maga keze és könyve] — Izlet


Uj folyam 4dik Kötete

1851-10-00 - 1851-12-00

Összkötet: 70
Birtokkötet: 54
Ajánlás:

ajánlva van Gustuosának

Mottó:

Schwing zu deinem Gott dich auf
Schwermuthsvolle Seele!

Impresszum:

Gr. Gyulay Lajos maga keze és könyve

Sorozatszerkesztő: Hász-Fehér Katalin


Gr. Gyulay Lajos: Izlet

[1851. október 10.—1851. december 31.]

Sajtó alá rendezte, az internetes verziót készítette
Zentai Mária, Szalisznyó Lilla

Lektorálta: Hász-Fehér Katalin

Az idegen nyelvű szövegrészeket fordította és lektorálta
Balázs Mihály (latin)
Ötvös Péter (német)

Szeged, 2010

© A kiadás munkatársai és a szegedi Klasszikus Magyar Irodalom Tanszék

A kézirat lelőhelye: Gyulay—Kuun család levéltára (Erdélyi Nemzeti Múzeum Levéltára, jelenleg a Román Nemzeti Levéltár Kolozs Megyei Igazgatóságának őrizetében [Direcţia Judeţeană Cluj ale Arhivelor Naţionale], Fond Gyulay—Kuun, 356.)

Modernizált átiratú papírkiadás:

Gróf Gyulay Lajos: Izlet, S. a. r., jegyzetek: Zentai Mária, Szalisznyó Lilla, bev.: Szalisznyó Lilla, Klasszikus Magyar Irodalom Tanszék, Szeged, 2010.

ISBN 978 963 306 085 8
ISBN 978 963 482 914öHivatkozások:


Dokumentum típusa: Naplókötet