Levél

Gyulay Lajos Kácsándy Zsuzsannának, 1825. 11. 21. (Bécs)

[408r]
[Idegen kézzel, ceruzával bekarikázva: 408]

 

Bécs Nov. 21d [1]825

 

Kedves Anyám,
Kolosvárrol irt levelét nem kevés ijedséggel bontottam fel gondolván hogy talán ismét baja van a' kis Gizának de Istennek hálá hamar megnyugodtam, midön láttam hogy mindnyájan jó egészségben vagynak, én is igen jóval dicsekedhetem – nagy vadász lett belölem, a' mult héten Láscéban voltam vadaszni Grof Kolonicsnál, 's a jövö hétre elvagyok hiva az Anglus követnek egy vadászatjára reménylek szerencsesebb lenni mint az elsőben mellyben csak két nyulat löttem, holott valami 30 lövést tettem a' négy hajtás alatt.–
        Tegnap Redoutte volt melly igen tele volt minden reménységem felett, mert 10 orakor felmenvén még alig

volt1

1A szó őrszóként funkcionál.
Dokumentum típusa: Szövegoldal