Levél

Gyulay Lajos Kácsándy Zsuzsannának, 1825. 11. 15. (Bécs)

[406r]
[Idegen kézzel, ceruzával bekarikázva: 406]

 

Bécs Nov. 15d [1]825

 

Kedves Anyám
Olyan einförmig töltöm most az idömet, hogy nem is igen tudok egyebet annál irni, a' mit édes Anyám jol tud hogy tudniillik senkit a' világon ugy nem szeretek és tisztelek mint édes Anyámat, reggel megyek a' szerencsétlen Cancellariára, hol a[n]nyi sok idömet oknélkül elvesztegettem onnan jövök haza dolgomat végezve és egy oráig Coconál vagyok ki még mind a' házat örzi, akkor megyek a' Grabenre sétálni és a' Práterbe szekerezni ebédlek v ebéd után, ismét magunknál egy pipa dohányt kisziván, megyek estig sétálni igen sokszor a' Schiesztadtba hol magamat a' lövésben gyakorlom, 's estve osz-
                 [tán]1

 

1A szó őrszóként funkcionál.
Dokumentum típusa: Szövegoldal