Gr. Gyulay Lajos maga keze és könyve - Lotty - Fanny


8. Folyam 11. kötete

1867-01-00 - 1867-03-00

Összkötet: 129
Birtokkötet: 122
Ajánlás:
Mottó:

Szallongj föl Istenhez
buvalmas lelkem!

Impresszum:

Gr. Gyulay Lajos: Lotty! — Fanny!

Sajtó alá rendezte, az internetes verziót készítette: Labádi Gergely

Lektorálta: Ötvös Péter

Az idegen nyelvű szövegrészeket fordította és lektorálta
Balázs Péter (francia)
Nagyillés János (latin)
Simon-Szabó Ágnes (német)

A szövegkiadás munkatársai
Baranyai Zsolt, Boldog Zoltán, Dávid Péter, Gere Zsolt, Kárpáti Zsuzsa, Molnár H. Magor, Nagy Mariann, Szabó Ágnes, Szabó Tamás, Török Zsuzsa, Turcsányi Mária, Veres Ildikó

Szeged, 2008

© A kiadás munkatársai és a szegedi Klasszikus Magyar Irodalom Tanszék

A kézirat lelőhelye: Gyulay-Kuun család levéltára (Erdélyi Nemzeti Múzeum Levéltára, jelenleg a Román Nemzeti Levéltár Kolozs Megyei Igazgatóságának őrizetében [Direcţia Judeţeană Cluj ale Arhivelor Naţionale], Fond Gyulay-Kuun, 381)Hivatkozások:


Dokumentum típusa: Naplókötet