Levél

Gyulay Lajos Kácsándy Zsuzsannának, 1824. 10. 08. (Bécs)

[368r]
[idegen kézzel, ceruzával bekarikázva: 368]

 

Bécs 8ber 8kán [1]824

 

Kedves Anyám

 

A’ mult postán Utzás által elküldtem a’ Sattlertöl a’ Quittungot az 1000 Rf. Conv. Pénzröl ollyan meghagyással hogy azt édes Anyámnak adja által, de elfelejtet[t]em az Überschlagot is elküldeni, mellyet ezennel küldök, méltóztassék édes Anyám meg nézetni, ha egészen ugy vagyon e’ készítve a’ mint vele megeg[g]yeztem, ha valami találna hibázni a’ mit nem gondolok, ugy nachtrüglich azt is tartozni fog utánna küldeni.
     Már ma az ujj Szállásomrol irok, melly vagyon a’ Kruger Strasseban N[ume]ro 1011, az egész első emeletet mü hárman birjuk Coco, Pálfi, és én, részemröl fizetek esztendőre 300 ftot ezüstben, kevesebbet mint eddig de magamnak kellett mobilitást is vennem, a’ mi nem [kis][1]

 [1] A szó őrszóként funkcionál.
Dokumentum típusa: Szövegoldal