Levél

Gyulay Lajos Kácsándy Zsuzsannának, 1824. 09. 02. (Bécs)

[364r]
[idegen kézzel, ceruzával bekarikázva: 364]

 

Bécs Sept 2diken [1]824

 

Szeretett kedves Anyám

 

Csókolom ezerszer kezeit Nevem napjára irt és magammá kivül ragadott leveleért ki boldogabb nálam, midön an[n]yi jeleit tapasztalom érdemem felett az én szeretett mindenekfelett tisztelt Anyámnak hozzám való szeretetének és indulatjának nekem is a’ leg föbb ohajtásom hogy viszsza telepedvén, ott telyes mértékben élhessem a’ leg tisztább örömöket, hoszszunak fog nekem tetszeni a’ jövö nyárig az idö mellyben nekem ezen boldogság fog [adatni][1][1] A szó őrszóként funkcionál.
Dokumentum típusa: Szövegoldal