Levél

Gyulay Lajos Kácsándy Zsuzsannának, 1825. 10. 24. (Bécs)

 

[404r]
[Idegen kézzel, ceruzával bekarikázva: 404]

 Bécs Oct. 24d [1]825

Szeretett Kedves Anyám,
A' mult napokban Báro Pfaffenhofennél voltam szüreten Grinzingben, ez a' Pfaffenhofen, egy minden nemzetböl egybe álitva való Sonderling, a' ki sokat utazott, 's ki a' nagyvilágban nem él hanem maga tehetős ember lévén minden rendü emberekböl magának egy lotteriat csinál, a' múlt tavaszszal Heiligenstadtban lakván, mellynek szomszédsága Grinzing megismerkedtem vele, 's így én is hivatalos levék szüretjére, – Lottinak ideai szerint, de sem a' mostani világ, de kivált nem Becsben lakónak való ember, mert neki is mint Medanicsnak fixe ideaja a' Gleichheit, a' mi a[n]nyival inkább csúdálni való minthogy maga is regi Aristocrata, elébb az idötöltésekröl szólok azután azokrol kik ott voltak, az idötöltés tehát kezdö
                                                                                                        [dött]1

 

 

1A szótag őrszótagként funkcionál.
Dokumentum típusa: Szövegoldal