Levél

Gyulay Lajos Kácsándy Zsuzsannának, 1824. 08. 27. (Bécs)

[362r]
[idegen kézzel, ceruzával bekarikázva: 362]

 

Bécs Aug 27d [1]824

 

Kedves Anyám

 

Ma vala szerencsém édes Anyámnak Lunkárol irt levelét venni, mint mindenkor kimondhatatlan örömmel, Bájának is ma vettem levelét mellyben irja, hogy a’ Kristyori Ünnep szerencsétlenül ütött ki reája nézve t.i. Paternaira nézve — Kivánom, ámbár megvagyok gyözödve és reménylem hogy Feredöre nincs szüksége édes Anyámnak, hogy szerencsésen bé végezze Válzán[?][1] a feredöt, csak azt saj-[nálom][2]

 

[Pecsét: Az Erdélyi Orsz. Múzeum Könyvtára. Gr. Gyulay—Kuun Cs. Lev.][1] A szó ugyanazzal a tintával javítva.
[2]
A szótag őrszóként funkcionál.
Dokumentum típusa: Szövegoldal