Levél

Gyulay Lajos Kácsándy Zsuzsannának, 1824. 04. 26. (Bécs)

[341r]
[idegen kézzel, ceruzával bekarikázva: 331]

Bécs. April 26. [1]824

Szeretett kedves Anyám

Megengedje édes Anyám hogy olly bátor voltam, azon Landauer szekere, mellynek édes Anyám csak az árrát tudakozta meg is alkudni,[1] de azt azért tettem, 1szőr mert sok időt kiván egy illy szekérnek elkészitése 2szor mert egészen 1 Octoberig vár, az árrának lefizetésével a’ Sattler, 3szor és Föképen azért mert igen oltsón jutottam hozzá ollyanoktol lévén hozzá adressirozva kik vele sokat dolgoztattak; a’ Sattlert Engelnek hivják egy a’ leghiresebb mes-[terek][2]

 [Pecsét: Az Erdélyi Orsz. Múzeum Könyvtára. Gr. Gyulay–Kuun Cs. Lev.][1] Ugyanazzal a tintával javítva ebből: alkudtam.
[2] A szótag őrszóként funkcionál.
Dokumentum típusa: Szövegoldal