Levél

Gyulay Lajos Kácsándy Zsuzsannának, 1825. 01. 21. (Bécs)

[382r]
[idegen kézzel, ceruzával bekarikázva: 382]

 Bécs Jan. 21d [1]823

Szeretett Kedves Anyám

Tegnap lejöve a’ Jósika Samu resolutioja, ki udvari Concipistának kineveztetett, én pedig maradtam udvari practicandnak, méltó jussom volna boszonkodni de mivel egyfelöl, nem használ, masfelöl pedig nem is igen szivemen van a’ szolgálat, nem sokat csinálok belöle, csak egy jó alkalmatosságot keresek mellyben szabadságomat ujra vissza kaphassam, és kedvem szerint azokkal elhessek, kik nélkül az életem nem is élet – ha példának okáért még esztendeig várakoztatnak meg fogom köszönni a’ kegyelmet és haza megyek, én érzem magamban hogy alkalmatos vagyok a’ szolgálatra, és azt által látják mindnyájan a’ praesestöl elkezdve a’ kik ismernek de nem [vagyok][1]

[Pecsét: Az Erdélyi Orsz. Múzeum Könyvtára – Gr. Gyulay–Kuun 68. Lev.]

 


[1] A szó őrszóként funkcionál.
Dokumentum típusa: Szövegoldal