Levél

Gyulay Lajos Kácsándy Zsuzsannának, 1824. 04. 07. (Bécs)

[339r]
[idegen kézzel, ceruzával bekarikázva: 339]

Bécs. April[1] 7. [1]824 [IV. 7.][2]

     Kedves Anyám

Constancenak utóbbi levele szerint már eddig reménylem Kolosvárra beérkezett édes Anyám ohajtott egészségben, kivánom hogy a’ Húsvét Ünnepeket is valamint életének minden napjait egészségben és megelégedésben töltse édes Anyám, mert az ád nékem is erőt és boldogságot az életben. Gróf Nemes is indul nehány napok mulva Erdélybe a’ jövö Productionale Forumon praesidiálni akar már, igen derén Ur, kinek elmenetelével sokat vesztek, ’s vesztenek egy általjában hazánkfiai. B. Miske praesesünk már beköltözött Canellariánkba igen szépen ki [igazittatta][3]

 

[Pecsét: Az Erdélyi Orsz. Múzeum Könyvtára. Gr. Gyulay–Kuun Cs. Lev.][1] „A” javítva „M”-bő
[2] Idegen kézzel, ceruzával felírva: IV. 7.
[3] A szó őrszóként funkcionál.
Dokumentum típusa: Szövegoldal