Levél

Gyulay Lajos Kácsándy Zsuzsannának, 1824. 03. 26. (Bécs)

[338r]
[idegen kézzel, ceruzával bekarikázva: 338]

Bécs Mart 26. [1]824

Kedves Anyám
Ha a’ mái postán menő tegnap irt levelemet édes Anyámnak postára már fel nem tettem volna, már el sem küldeném azzal együtt fogja venni ezen levelemet is édes Anyám azért instálom, ha ezt találná elébb felbontani, amazt else olvassa — ma vettem Dosának Temesvárrol levelét mellyben irja hogy lovaimat el adta, e’ szerint már lesz rajtam segítve mert nem sokára fel fogja küldeni a’ mint irá azoknak árrát — édes Anyámnak is ma vevém levelét melly nagyon megijesztett harmadnapos hidegleléséért az Istenért ügyeljen édes Anyám magára egészsége és élete nekem mindenem a’ világon, bár tudnék valami ujjabb tudositást mentöl hamarább a’ jövö postán [venni][1]

[Pecsét: Az Erdélyi Orsz. Múzeum Könyvtára. Gr. Gyulay–Kuun Cs. Lev.][1] A szó őrszóként funkcionál.
Dokumentum típusa: Szövegoldal