Levél

Gyulay Lajos Kácsándy Zsuzsannának, 1824. 03. 25. (Bécs)

[336r]
[idegen kézzel, ceruzával bekarikázva: 336]

Bécs Mart 25d [1]824

 Kedves Anyám

Ollyan rosz környülállások között, vagyok hogy akármillyen nehezen is essék, kéntelen vagyok édes Anyámnak, mint a’ kihez leg tökéletesebb bizodalommal ragaszkodom, egy alázatos kéréssel alkalmatlankodni, most vevém Utz[z]ásnak levelét, mellyben azt irja hogy még csak a’ jövö Diligence=al, fog, akkor is csak öt száz forintot küldeni, holott, ezelött két holnappal kellett volna azt, neki megküldeni, annak elmulasztása miatt; azólta mind költsön vett pénzböl élek, még az a’ szerencsém hogy ollyan barátimtol kaptam pénzt kiknek interest nem fizetek, igy hát mivel igen cingezogen éltem, valamenyire azokat kifogom elégiteni azon öt száz forinttal egy szempillantatra, de ismét ki leszek üritve, azért instálom édes Anyámat első Majusra mikor [szállást][1][1] A szó őrszóként funkcionál.
Dokumentum típusa: Szövegoldal