Levél

Gyulay Lajos Kácsándy Zsuzsannának, 1824. 04. 16. (Bécs)

[378r]
[idegen kézzel, ceruzával bekarikázva: 378] 

Bécs N. Péntek [1]824

Szeretett Kedves Anyám

Kimondhatlan örömöt okozott nekem régen várt és tegnap vett levele édes Anyámnak mellyböl látthattam, hogy a’ Mindenható kérésemet meghalgatta, és egészsegessítette az én mindenek felett tisztelt jó Anyámat, az erőt, adott, ujra és kedves életemnek, elsőre szükségem volt, mert vagy öt napig feküdtem, az Aprilisi csúf időben meghülvén és kolikát kapván, melly most nem volt ollyan nagy mértékben mint máskor, örvendettem már [hogy][1]

 


[1] A szó őrszóként funkcionál.
Dokumentum típusa: Szövegoldal