Levél

Gyulay Lajos Kácsándy Zsuzsannának, 1824. 12. 26. (Bécs)

[376r]

[idegen kézzel, ceruzával bekarikázva: 376]

 Bécs Dec. 26. [1]824

Szeretett Kedves Anyám

Legforrobb kivánságom reménylen telyesedve lesz, mint mindennapi imádságom ugy a’ mostani is hogy, ezen levelem egészségben és Anyai szeretetetöl meg nem fosztva találja édes Anyámat, engedjen az Isten sok boldog ujj esztendöket édes Anyamnak Kedves testvereimmel együtt boldogságban elérni, én Istennek hálá egészségben vagyok, és nincs is egyébb fájdalmam csak hogy édes Anyáméktol távol idegenek közt kell laknom.
Dokumentum típusa: Szövegoldal