Levél

Gyulay Lajos Kácsándy Zsuzsannának, 1824. 07. 05. (Bécs)

[354r]
[idegen kézzel, ceruzával bekarikázva: 354]

 

Bécs. Jul. 5. [1]824.

 

Kedves jó Anyám

 

Ezerszer csókolom kezeit születésem napjára irt jó kivánságaiért, tudtam én azt hogy azon a’ nap rolam meg fog emlékezni az én jó és mindenekfelett szeretett tisztelt Anyám, Istennek hálá egészségben vagyok és nincs egyébb bajom csak az hogy nem lehetek azok közt, kik nem szinlett hanem valoságos szeretettel viseltetnek hozzám, Adjon az Isten édes Anyámnak is hosszas és megelégedések kozt folyó életet, és belém an[n]yi igyekezetet hogy [eddig elé][1][1] A két szó őrszóként funkcionál.
Dokumentum típusa: Szövegoldal