Levél

Gyulay Lajos Kácsándy Zsuzsannának, 1824. 07. 01. (Bécs)

[352r]
[idegen kézzel, ceruzával bekarikázva: 352]

 

Bécs. Jul. 1s. [1]824.

 

Szeretett kedves Anyám,

 

Tegnap vettem rég, és mindíg ohajtott levelét, mert mindan[n]yiszor könyebedve érzem magam, és boldognak, látván abbol hozzám való érdemem felett való Anyai szeretetet, — ne nyughatatlankodjék miattam édes Anyám, és ne aggódjék azon, hogy némely kivánságaim nem telyesedhetnek, tőbbek közt hogy Carlsbadba nem mehetek, mert magam által látom hogy lehetetlen a’ mostani pénz szükivel[1], külömben is olyan csúf idők járnak, hogy talán még abban az esetben sem mennék ha mehetnék, nem abban tartom én a’ boldogságot, hogy éltemet csupa gyönyörüségek
              között töltsem[1] A szó ugyanazzal a tintával javítva.
Dokumentum típusa: Szövegoldal