Levél

Gyulay Lajos Kácsándy Zsuzsannának, 1824. 02. 17. (Bécs)

[333r]
[idegen kézzel, ceruzával bekarikázva: 333]

                               Bécs Febr 17d [1]824

     Szeretett kedves Anyám,

Holnap után 19dik Febr az pedig nekem a’ legszentebb napom, ünnepelni fogom és mindennapi fohászkodásaimat Teremtőmhez tetézbe fel sohajtani hogy az én mindenek felett tisztelt és szeretet jó Anyámat hoszszas élettel és megelégedessel áldja-meg, ezek nélkül mi volna az én életem is, az, vigasztalhat mindenkor bal sorsomban is ha édes Anyámat életben és megelégedve lenni tudom mert ha ezek meg vagynak, akkor hozzám való Anyai jó indulatjárol és szeretetéröl is meg vagyok gyöződve.
    
A’ jövö héten talán Brünbe megyek nem többre csak két napra és Warga=ként csak a’ pap hírével, egy kis interessem is van ezen utban, de föbb oka az hogy experialni akarom ezen várost melly ide igen közel van, ugy hogy a’ Schnell=fuhr=ral 15 ora alatt ottan vagyok.
    
Ma estvére Weissenwolfnéhoz vagyok híva, tudom előe meg fog szidni ujj esztendőtöl fogva nem is voltam nála, ’s valo-[ban][1] [1] A szótag őrszóként funkcionál.
Dokumentum típusa: Szövegoldal