Levél

Gyulay Franciska Gyulay Lajosnak, é. n. [18??] 08. 24. (Kolozsvár)

[427r]
[idegen kézzel, ceruzával bekarikázva: 427]

                                                                     Kolosvár Augustus 24 dikén.

 

Kedves Laim! Fogadd el minden jo kivánságimat Lajos Napjára; adja az Isten hogy ezentúl mindég egyűtt tőlthessűk el ezt a’ napot; sokkal jobb személyessen mint irásba gratulálni, ˂mint irásba˃ a’ hellyet hogy őrvendjek mint mátszor[1] is ennek az őrőm Inepűnknek, most elszomorodva hogy velled nem lehetek idvezlem Név Napodat. Légy rolla meg győződve hogy mindenek fellett szeretlek, te is Kedves Barátom legy ezentul is ollyan jo hozzám mint eddig voltál, én egyebet nem irhatok, te is tudom nem fogod nekem rossz neven venni[2] hogy illyen kurtán fejezzem ki magamat.
     A’ tegnapi postával vettem[3] régen várt vállaszodat; mivel tudom hogy leveleim neked őrőmőt szereznek[1] A „z” ugyanazzal a tintával javítva.
[2]
A „v” ugyanazzal a tintával javítva.
[3]
A „v” ugyanazzal a tintával javítva.
Dokumentum típusa: Szövegoldal