Levél

Gyulay Franciska Gyulay Lajosnak, é. n. [18??] 04. 28. (Szentgotthárd)

[423r]
[idegen kézzel, ceruzával bekarikázva: 423]
[idegen kézzel, ceruzával: IV. 28]

 

Kedves Lajos. A’ piskinczi Tiszt[1] ide jött szekerem után, a’ mellyet minden hiba nélkűl által is fogunk neki adni, bár jöttél volna te magad utána, nagyon meg örvendettem volna; de az is jo hogy legalább alkalmatosságom vagyon neked egynehány rendeket valahára irni; a’ Szamos Ujvári postára[2] hijába tesszem fel leveleimet, azok két, három holnap mulva érkeznek csak meg. Mostani levelem se lessz igen nagy vigaztalásodra, mivel én magam is[1] Beszúrva: Tiszt
[2]
A „ra” ugyanazzal a tintával javítva.
Dokumentum típusa: Szövegoldal