Levél

Gyulay Franciska Gyulay Lajosnak, é. n. [1831] 11. 27. (Szentgotthárd)

[411r]
[idegen kézzel, ceruzával bekarikázva: 411]
[idegen kézzel, ceruzával: X. 27.]

 

                                                                             Sz.Gotthárd 9ber 27.dikén

 

Kedves Barátom!

 

Én még mind itt vagyok, és nem is igen sietek Kolosvárra me[rt][1] azt tudva hogy még te is egy két hétig Németibe mulatsz.
     Hogy Lotti nálad van annak igen őrvendem, ha tehettem volna már én is rég meglátogattam volna ˂Sz. Gotthárdon de˃ Andrásfalván; de nekem a’ gyermekekkel bajos helyből ki mozdulni. – Wass szivesen kőszőnt, arra kér hogy ird[1] Bizonytalan olvasat a tintafolt miatt.
Dokumentum típusa: Szövegoldal