Levél

Gyulay Franciska Gyulay Lajosnak, é. n. [182?] 10. 11. (Marosnémeti)

[403r]
[idegen kézzel, ceruzával bekarikázva: 403]


M.Németi October. 11.dikén.


    Kedves Laim!


El nem akarom ezt a' posta napot is mulatni hogy neked leg alább egynéhány rendet ne irjak; pedig most igazán azt se tudom hogy mit irjak ujra a' Stánczi dolgáról a' melly még mái napig fűgőbe van. — Ez előtt 3. nappal irt Kuun Stánczinak hogy ő elvan ugyan határozva hogy ennek a' holnapnak 15.dikén, elvegye feleségűl, de arra nem ajálhatja magát hogy Gyogyra elvigye mivel éppen akkorra várja a' festőt hogy házait ki festesse; annál fogva azt propenálja hogy a' lakadalom után mingyárt vellűnk egyűtt jőjjenek bé Kolosvárra, és légyenek ott, a' mig a' házái rangerozva lesznek.

 
Dokumentum típusa: Szövegoldal