Levél

Gyulay Franciska Gyulay Lajosnak, é. n. [182?] 10. 01. (Marosnémeti)

[401r]
[idegen kézzel, ceruzával bekarikázva: 401]


Németi Octorber első napján.


    Kedves Laim!


Éppen ma vettem második leveledet, a' mellyben nyughatatlankodsz, hogy semmi tudositásainkat nem veszed; azt gondolom hogy eddig csak kaptál vagy egy levelet tőllűnk, és meg is nyugodtál rajta.
    Kuun már jobban van, de még ki nem mozdul a' háztól; arra kért hogy 20dik Octoberig el ne menyek, mert az alatt meg erősedik an[n]yira hogy Stánczit el vegye; én természet szerént meg égyeztem benne; de már most uj akadály jőtt kőzbe, Stánczi harmad napi hideget kapott, ki tudja meddig eltarthat az is, és igy naprol napra hallad a' dolog; azt gondolom hogy tavaszig el fog haladni, és mind[1] a' kettőrre nézve jobb lészen ha most illyen beteges álapotban egybe nem házasodnak.[1] A szó eleje elmosódva.

 
Dokumentum típusa: Szövegoldal