Levél

Gyulay Franciska Gyulay Lajosnak, é. n. [182?] 09. 24. (Marosnémeti)

[397r]
[idegen kézzel, ceruzával bekarikázva: 397]


Németi September. 24dikén.


    Kedves Laim!


Leveledet tegnap vettem, én is már rég irtam volna de sok akadályok jőttek kőzbe; elleintén a' Kuun betegsége, azután, a' kis Gisám hányo hideget kapott és egy hétig nagyon rosszul volt, a' hogy jo lett Tresztiára kellett mennem hogy ott is dolgomat igazitsam, a' honnan csak tegnap előtt kerűltem vissza; ezek voltak okai eddig valo halgatásomnak; ezentúl nem leszen panaszod reán mentől gyakrabban szándékozom neked irn[i].
    Éppen ma irt Kuun Josi, hogy már jobban van a' testvére, és nem sokára ide fognak mind egyűtt jőnni; akkor talám meg határozodik ha lehet é most valami a' lakadalomból, vagy, hogy tavaszig elhalad; én-is már sokáig itt nem űlhetek, a' késő őszi időkbe bajos beteges gyermekekkel utazni, és annál fogva 10 dik Octoberre határaztam

 

 
Dokumentum típusa: Szövegoldal