Levél

Gyulay Franciska Gyulay Lajosnak, é. n. [18??] 06. 09. (Kolozsvár)

[394r]
[idegen kézzel, ceruzával bekarikázva: 394]
[idegen kézzel, ceruzával: VI. g.]


Kolosvárt Ju[niu]s[1] 9 dikén.


    Kedves Laim!


Mivel te nekem azt irtad hogy Adámal fogsz lejőnni, én nagy őrőmmel vártalak, és azért ide elejedbe — is jőttem; de nagy szomorúságomra azt kelletett Ádámtól érteném hogy újra elhalasztotad utadat; az Anyám és mi mingyájon pedig ugyan szivszakadva várjuk a' te haza jőveteledet; az Anyám most mind Andrásfalvan lesz és téged oda vár; annál fogva reménylem hogy erre jőssz és egyűtt mennyűnk[2] Andrásfalvára. — Adieu Édes Lajos[3] igaz[4] szeretettel csokol őrőkős barátnéd Fanny.[1] Szétfolyó tintafolt.
[2] A szó utolsó szótagján tintafolt.
[3] „L" javítva „b"-ből
[4] „i" javítva „s"-ből

 
Dokumentum típusa: Szövegoldal