Levél

Gyulay Franciska Gyulay Lajosnak, é. n. [182?] 03. 26. (Szentgotthárd)

[392r]
[idegen kézzel, ceruzával bekarikázva: 392]


30

30

15                 31

75     15 xr     31

60     30         15     30

15     45         78     30[1]St. Gotthárd Mar. 26 dikén.


    Legkedvesebb Barátom!


Az igaz hogy már igen régtől fogva meg voltam attol az őrőmtől fosztva hogy neked leveledet vegyen, de annak én vagyok egyedűl az oka, mert tudom hogy ha én is irtam volna neked, te se maradtál volna felelettel ados; de hiddel Kedves Laim hogy ha halgattam is, meg-is mind a mellett sokszor, igen sokszor gondolkoztam réád.[2]
    Kőszőnőm rollam való megemlékezésedet és minden jo kivánságidat. — Alig várom ismét leveledet, a' mellyben meg akarad nekem irni a' Nemes Ádámmal való Casusodat a' szép énekesné mint a' ki annyira meg tudot neked tetszeni.
[1] A lap tetején fejjel lefelé számolás található.
[2] A szó ugyanazzal a tintával javítva.

 
Dokumentum típusa: Szövegoldal