Levél

Gyulay Franciska Gyulay Lajosnak, é. n. [183?] 03. 24. (Kolozsvár)

[391r]
[idegen kézzel, ceruzával bekarikázva: 391]


Kolosvárt 24.dik Marcz.


Kedves Lajos! Ma reggel, /a' Bánffy Georgenénál levő adoságúnkért/ két Cancelista megtette a' Certificatiot arrol hogy 8. napuk mulva az Executio kimennyen; képzelheted ijedségemet. Min[d]járt[1] Váradi után kűldőttem és megkértem hogy Dosát tudositsa errűl a' dologrol, téged pedig arra kérlek ad tudtára Wassnak és Stanczinak, hogy igazitsanak ők is valamit. — Lottinak a' tegnapi postával levelét vettem, mindenképpen dicséri[2] álapatját, csak nagy pénz szűkibe van; annak a' mit magával vitt már végire járt, ugy hogy ˂csák˃ csupán a' Gageból[3] élnek. — Ujra beteg lettem, hogy elmentél, Szőcsre kelle szorulnom, ő egy irgalmatlan nagy visienturiaval felébresztett valamennyire; most is csak az éxecutiotól való félelem űzet ki az ágyamból. — Levelem ezuttal igen rővid, ha jobban leszek tőbbet irok. Isten hozzád! Fanny.
[1] Fotóhiba miatt nem látszódik.
[2] Az „s" ugyanazzal a tintával javítva.
[3] A szó ugyanazzal a tintával javítva.

 
Dokumentum típusa: Szövegoldal