Levél

Gyulay Franciska Gyulay Lajosnak, é. n. [182?] 03. 23. (Kolozsvár)

[387r]
[idegen kézzel, ceruzával bekarikázva: 387]


Kolosvár Martius 23 dikén


Kedves Luim!


Leveledet a' múlt postával vettem, és ma leg első dolgom hogy neked reája feleljek.
    Fogaddal el szives kőszőnőtemet minden jo kivánságidért. Szentűl hiszem azt, hogy testvérek kőzt soha, ollyan igaz szeretet és egyeség nem vólt, mint mi kőztűnk van; és ha lehetséges volna kőltsőnős kivánságinknak bétellyesedése, minket tőbb futam ez életbe bizonyosan nem érne; mivel pedig nincsen hatalmúnkba az élet sulyait és csapásait eltávoztatni légyűnk egymásnak vigasztalására; légyen életűnknek főbb czélja az: hogy az idővel egyűtt nevelkedjék igaz barátságúnk

 

 
Dokumentum típusa: Szövegoldal