Levél

Gyulay Franciska Gyulay Lajosnak, é. n. [182?] 03. 02. (Kolozsvár)

[385r]
[idegen kézzel, ceruzával bekarikázva: 385]


Kolosvar Martyius 2.dikkén


Kedves Laim!


Utolso leveledre igen késsőre felelhetek, mikor kaptam akkor nagyon fájtak szemeim, azután pedig Sz. Gotthárdot és Sz. Győrgyőt meg jártam, a' honnan éppen tegnap érkeztem vissza. — A' Stánczi stafirungjára igen nagy genirositással igerted a' 100000 forintot azzal bősségessen ki van álitva; neki most ez a' szándéka, hogy 6000 forintot hagyon meg. Capitálisnak, és 4000 forintbol, az ezűst árát oda téve, meg fogja magának, az ezűstjét, és egyebb szűkségessebb[1] portékáit csináltatni; már most Dosanak csak parancsold meg hogy a' kivántato 3000 forintokat ha nem is egyszerre, de leg alább, a' jővő őszig mind egybe álitsa; itten egy
[1] A második „s" kivakarással újraírva.

 
Dokumentum típusa: Szövegoldal