Levél

Gyulay Franciska Gyulay Lajosnak, é. n. [182?] 02. 24. (Kolozsvár)

[383r]
[idegen kézzel, ceruzával bekarikázva: 383]


Kolosvár Februarius 24dikén


Kedves Laim!


A' Constance stafirungja fellett nagy debatto voltak, végtére mind azon álapattunk meg, hogy te határoz a' magad tehetséged és akaratad szerint egy bizzonyos summa pénzt a' Constance kiházasitására; és abbol a' pénzből most csak annyit adj ki a' mennyi éppen az[1] elkerűlhetelen szűkségekre valo, a' más részit pedig akkor adjad neki által mikor te is kőnnyebb modját ejtheted, a' ki fizetésének. — Ha egyszer meg fogod határozni hogy mit adsz Constancenak, ő is tudni fogja hogy mennyit kőthet a' ki készitésére. — Addig Contora se akar venni, a' mig nem tudja hogy mennyire terjeszkedhetik ki. — Én hirtelen calenlusba vettem hogy mi kel egy egész stafirungra, és hozzá is vetettem hogy mind azok mennyire mennek, kűldőm neked, ˂fel˃[2] specifikálva; a' mit igen sokra tettem azt a' magad általátása szerint limitáld, és a' leg első leveledbe[1] Beszúrva: az
[2] Bizonytalan olvasat.

 
Dokumentum típusa: Szövegoldal